Cognitieve Therapie

Cognitieve gedragstherapie is een gesprekstherapie waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij/zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een andere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een veel toegepaste behandelvormen. Het is een gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Samen met de therapeut gaat de cliënt ontdekken wat eventuele 'foute' denkgewoonten zijn. 

Door deze 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.

Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door het huiswerk komt de cliënt gaandeweg tot nieuwe gedachten en ander, positiever, gedrag.