Inzichtgevende Therapie

Deze vorm van therapie gaat om de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de persoon. Niet alleen worden hiermee lichamelijke en psychische klachten tegengegaan, ook het algemene welzijn in termen van geluk, zingeving en gezondheid wordt verhoogd, naast het verminderen van de kans op terugval in klachten.

Cliëntgerichte psychotherapie richt zich op de gehele persoon, niet alleen op het symptoom of de klacht. Vaak zijn er in het leven blokkades ontstaan en ervaren cliënten geen greep meer op hun leven.

Cliëntgerichte psychotherapie helpt dit te herkennen en ermee te leren omgaan. Cliënten leren veelal beter hun eigen mogelijkheden te benutten en beperkingen te onderkennen.

De houding van de therapeut en de werkrelatie met de cliënt staan centraal in de werkwijze tijdens een cliëntgerichte psychotherapie.

De cliënt wordt hierbij geaccepteerd zoals hij/zij is. De therapeut probeert zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.  Hiermee wordt het ontstaan van een goede werkrelatie bevorderd.

Binnen deze intensieve werkrelatie worden symptomen, klachten en/of psychische problemen met aandacht verkend vanuit de levensloop en de huidige situatie van de cliënt.

Op deze manier kan de cliënt eigen gevoelens en gedachten leren herkennen, waarderen en accepteren. Zo kan de cliënt zich bewust worden van de keuzes die hij/zij maakt.

De gewenste vermindering van klachten of symptomen is een gevolg van deze brede persoonsgerichte benadering.

Uitgangspunt is dat mensen zelf het beste kunnen voelen en weten wat zij willen, en kunnen kiezen wat zij doen en laten. Het is niet zozeer de therapeut die de cliënt dit leert of hierin adviseert. De therapeut helpt de cliënt zich van dit voelen en weten bewust te worden.

Cliëntgerichte therapie links

Vereniging Cliëntgerichte Psychotherapie – De website van de VCgP, de vereniging van cliëntgerichte psychotherapie. Bevat onder andere een archief van publicaties over cliëntgerichte therapie.