Wie is Theo van Dijk?

Wie is Theo van Dijk? 

Theo van Dijk, van oorsprong muziekleraar en onderwijzer, is werkzaam geweest in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van communicatieleer, systeemtheorie en relatie- en gezinstherapie. Daarnaast werkte hij als klinisch-psycholoog en psychotherapeut in diverse psychiatrische instellingen.

Hij is opgeleid in Client Centered Therapie, Gezins- en Relatietherapie, Systeemtherapie, Oplossingsgerichte Therapie, Cognitieve Gedragstherapie en Interpersoonlijke Therapie.

Daarnaast volgde hij opleidingen, scholing en seminars in Emotionaly Focussed Therapy (EFT) for Couples en Conflict Bemiddeling. Hij is geregistreerd conflict mediator en geregistreerd EFT-therapeut.

Vanaf 2016 volgt hij op de TA-Academie in Soesterberg de opleiding tot Psychotherapeut op basis van Transactionele Analyse.

Sinds 1987 is Theo van Dijk werkzaam als psychotherapeut en relatie- en gezinstherapeut in een vrijgevestigde psychotherapie praktijk.

In oktober 2018 is de praktijk opnieuw gevisiteerd volgens de kwaliteitsvistatie normen van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten. Een geaccrediteerde vorm van intercollegiale toetsing. Naar aanelding hiervan werd wederom het Vistatie Certificaat uitgedeeld.

Cliënten aan het woord:

“De luistervaardigheden en gesprekstechnieken die hij in hoge mate beheerst, maken hem uiteindelijk tot de waardevolle therapeut die hij reeds door velen werd bevonden.”

“Trefwoorden voor therapie bij Theo zijn: reflectie en humor, scherpzinnigheid, verwondering en bovenal onvoorwaardelijke acceptatie. Elementen uit de Rogeriaanse benadering die de basis vormde voor zijn scholing. Door deze (verrassings-)effecten komt de cliënt enerzijds tot nieuwe inzichten, anderzijds tot mildheid en mededogen ten opzichte van zichzelf, de ander en het probleem waarmee hij/zij worstelt.”

Sinds 1996 is Theo van Dijk werkzaam als mediator en coach.  Vanaf 1997 is hij trainer en opleider bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem en het Amsterdams ADR (Alternative Dispute Resolution) Instituut.

Theo van Dijk werkte als Mediator, Trainer en Opleider mede namens het Centrum voor Conflicthantering:

  • Ontwikkeling en verzorging van verwijstrainingen voor rechters in Nederland in samenwerking met Mediation naast Rechtspraak

  • Voor IFC/Wereldbank in Bosnië Mediation: Basisopleidingen en voor gevorderden voor IFC Macedonië, Albanië, Bosnië

  • Mediation Basisopleidingen en voor gevorderden in opdracht van the Centre for International Legal Cooperation (CILC), voor Kroatië en Servië

  • Mediation modules voor de opleiding bemiddeling in handelszaken voor CEPINA, Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediation

Als vrijwilliger werkt(e) hij onder andere in Kenia en Bangladesh. Enerzijds voor de overdracht van kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiding en educatie aan ernstig meervoudig gehandicapte personen. Anderzijds als trainer en begeleider van opleidingen conflicthantering en mediation aan (jonge) vrijwilligers aldaar.

Theo van Dijk houdt zich graag bezig met de persoon van de psychotherapeut, de coach en de mediator als instrument. Communicatie in al zijn facetten heeft zijn bijzondere aandacht, omdat psychtherapie, coaching en mediation bij uitstek processen van communicatie zijn. Communicatie houdt ook verandering in.

Het begeleiden van moeilijke processen in samenwerkingsverbanden en in groepen is zijn specialiteit. Deelnemers weer in gesprek brengen op een effectieve en constructieve manier. Elkaar weer leren horen om zo oplossingen dichterbij te brengen.

Daarnaast is hij gefascineerd door moeilijke en onhandelbare mensen en bedenkt hij daar graag begrijpelijke en overzichtelijke interventies bij.